Công trình Thi công Hội trường UBND Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu với Gỗ tiêu âm Công trình Thi công Hội Trường tại UBND Huyện Long Điền của Công Ty TNHH MTV XD TM SX Gỗ Việt sử dụng sản phẩm chính là Gỗ tiêu âm soi rãnh (Gỗ tiêu âm xẻ…

Công trình Thi công Hội trường UBND Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu với Gỗ tiêu âm

Công trình Thi công Hội Trường tại UBND Huyện Long Điền của Công Ty TNHH MTV XD TM SX Gỗ Việt sử dụng sản phẩm chính là Gỗ tiêu âm soi rãnh (Gỗ tiêu âm xẻ rãnh)

Địa chỉ: Số 310, đường Võ Thị Sáu, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công trình Thi công Hội trường UBND Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu với Gỗ tiêu âm

Công trình Thi công Hội trường UBND Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu với Gỗ tiêu âm Công trình Thi công Hội trường UBND Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu với Gỗ tiêu âm

Công trình Thi công Hội trường UBND Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu với Gỗ tiêu âm