Công trình Thi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Công trình Thi công phòng sơn cho Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công Ty TNHH…

Công trình Thi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công trình Thi công phòng sơn cho Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công Ty TNHH Một Thành Viên XD TM SX Gỗ Việt!

Địa chỉ: Đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công trình Thi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công trình Thi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu Công trình Thi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu Công trình Thi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu Công trình Thi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu